Széchenyi 2020

Üdvözöljük a weboldalon

 

Társaságunk, az OTSZIG Kft. a magas- és mélyépítési szigetelésekre szakosodott, ezen belül jelentős hangsúlyt kapnak a lapostetők csapadékvíz elleni szigetelése, a kommunális és veszélyeshulladék-lerakók szigetelése, tószigetelések, zöldtetők kivitelezése, valamint a talajnedvesség és talajpára elleni szigetelések, illetve kent szigetelések.

Kérdéseivel kapcsolatban kérjük, keresse Oláh András Projektvezetőt a kapcsolatok menüpont alatt.

 

 

 

 

K Ö R N Y E Z E T Ü N K  V É D E L M É É R T

 
M A G A S - É S  M É L Y É P Í T É S I  S Z I G E T E L É S E K
 
Munkahelyi képzések az "OTSZIG" Kft-nél (GINOP-6.1.6-17-2018-01051)

Projekt címe: Munkahelyi képzések az "OTSZIG" Kft-nél

Kedvezményezett neve: OTSZIG Szigeteléstechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-01051

Szerződött támogatás összege:  9 246 323 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.12.

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt fő célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében. A projekt támogatja és ösztönzi az élethosszig tartó tanulást, szakmai és személyes készségek folyamatos fejlesztését, valamint a kompetenciák bővítését, függetlenül a munkaerő korától, nemétől, előképzettségétől és életkörülményeitől. A munkavállaló számára a felnőttkori tanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a munkaerő-piaci, gazdasági, társadalmi és technológiai változásokhoz való minél könnyebb alkalmazkodásban.

Széchenyi 2020